Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do

MŠ Nýdek pro šk. rok 2017/2018

 

dle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2:

 

Přijaté děti (registrační čísla):

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Nepřijaté děti: (registrační čísla)

0

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.


V Nýdku 09.06.2017                                                                    Mgr. Libor Svider ředitel ZŠ a MŠ