Vážení rodiče,

zápisy dětí  k předškolní docházce pro školní rok 2021/2022 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

  1. datovou schránkou – ra4k2h7
  2. e-mailem s elektronickým podpisem
  3. doporučeným dopisem
  4. osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 3.5. do středy 5.5.2021 od 8.00 do 16.00 hodin.

Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole nebo vytisknout zde:

Evidenční-list-MŠ

Čestné-prohlášení

Žádost-o-přijetí-do-MŠ

Přílohy:

  • kopie rodného listu dítěte
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované
  • kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2021 zahájí povinnou školní docházku.

Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2021 – 16.5.2021