Vážení rodiče,

zápisy dětí  k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

  1. datovou schránkou – ra4k2h7
  2. e-mailem s elektronickým podpisem
  3. doporučeným dopisem
  4. osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin.

Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy  www.zsnydek.cz, vyzvednout ve škole nebo vytisknout zde:

Evidenční list MŠ

Čestné prohlášení

Žádost o přijetí do MŠ

Přílohy:

  • kopie rodného listu dítěte
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované
  • kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

 

Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů –  seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.