Třída včeliček je pro školní rok 2018 – 2019 sloučena s třídou berušek.