Třída včeliček je pro školní rok 2017 – 2018 sloučena s třídou berušek.