Seznam dětí

 

Wantuloková Nelly

Cienciala Jindřich

Kubik Jiří

Zelina Jan

Zelina Lukáš

Cieslar Josef

Franek Jakub

Szmeková Ema

Jochymková Viktorie

Marsín Michal

Wójcik Tamara

Heczko Jan

Ryšková Klára

Kloda Matouš

Poloková Magdaléna

Rychlý Mojmír

Pilch Štěpán

Pimková Elen

Turoňová Nela

Cieslar Ondřej

Cyprich Jakub

Šabacký Matyáš

Babilonová Amálie

Pilch Adrian

Cieslar Dominik

Pilchová Vanesa

 

Třída Berušek: 26 dětí pro školní rok 2017 – 2018

S dětmi pracují paní učitelky : Ivona Radvanská, Ivana Cieslarová