Od 12.4.2021 bude zahájena výuka předškolních dětí. Děti budou rozděleny do dvou skupin. Seznam rozdělení bude viset na dveřích MŠ.

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 6.4.2021 se povoluje osobní přítomnost dětí od pondělí 12.dubna 2021 a to pro:

 1. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině s maximálním počtem 15 dětí.
 2. Dětem v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve vybraných profesích IZS. Upozorňujeme, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže).

Určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzení zaměstnavatele.

Aby dítě mohlo docházet do mateřské školy, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Dítě musí být otestováno antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid-19 ve zdravotnickém zařízení, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží dítě při vstupu do školky, na základě tohoto potvrzení mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
 2. Dítě bude testováno na přítomnost onemocnění Covid-19 samotesty a to před vstupem do MŠ ve třídě označené: Testovací místnost. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v mateřské škole.
 3. Dítě se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid-19 starším 14 dnů.
 4. Zákonný zástupce doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid-19 uplynulo méně než 90 dnů. Potvrzení vydá lékař.

V naší MŠ bude testování probíhat dvakrát v týdnu, vždy v pondělí a ve čtvrtek, pomocí samotestů Singlclean. Testování provedou zákonní zástupci za asistence vedoucí učitelky MŠ.

Instruktážní video k samotestování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s

V průběhu testování budou mít zákonní zástupci ochranu úst a nosu v podobě respirátorů a děti v podobě chirurgických roušek. Při pobytu v MŠ nadále děti roušku mít nemusí, ale budou potřebovat jednu podepsanou chirurgickou roušku v šatně, kterou budou využívat při přechodu školou (na oběd a pobyt venku).

Z důvodu vyhodnocování samotestů měníme dobu ranního scházení v MŠ a to do 8:00 hodin!