Mateřská škola se nachází v třetím patře budovy  základní školy v Nýdku.  V blízkosti areálu školy je krásná příroda a mnoho klidových částí vhodných pro vycházky dětí.  Školní zahrada, doplněná o nové herní prvky a školní hřiště plně vyhovuje pro spontánní i řízený pobyt dětí venku.

Školní vzdělávací program:

„U nás na vesnici“

Základní informace:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

Zřizovatel: Obecní úřad Nýdek

IČO: 60801701
IZO: 107622084

Ředitel školy:
Mgr. Libor Svider

Typ: Mateřská škola s celodenní péči

– vedoucí učitelka:  Halina Raszková

– provozní doba: od 6:30 do 16:00 hodin

– kapacita školky: 70 dětí (ve třech třídách)

– počet tříd: 3

Včeličky – třída pro děti ve věku 3 let,

Berušky –  třída pro děti ve věku 4 -5 let,

Motýlci  – třída pro předškolní věk

 

Co školka nabízí a zajišťuje pro děti?

Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči:

– výuka angličtiny pro předškolní děti,

– škola v přírodě, výlety

– kurzy lyžovaní, plavání,

– kulturní akce pro rodiče a děti,

– příprava pro předškolní děti,

– návštěvy divadelních představení.

Tradicí je mj. spolupráce se základní školou v Nýdku a s Domem dětí a mládeže v Bystřici. Z této spolupráce realizujeme například:

– dílničky v období adventu,

– Mikuláš pro děti,

– sportovní dopoledne,

a mnoho dalších

 

 Co školka nabízí pro rodiče?

Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Dále mj. zajišťujeme:

– diskuze s „odborníky“ (logopedická prevence),

– informativní schůzku (1x ročně),

– aktuální informace formou nástěnky a webových stránek,

– konzultace/poradenství