Nový školní rok začíná 4.9.2017.
Těšíme se na Vás!