V pátek 18. 2. v 9 hodin naši mateřskou školu navštíví KOUZELNÍK, který svým vystoupením potěší naše dětičky. Kouzelnické vystoupení hradí Sdružení rodičů.