Odhlašování dětí

– v jídelně v pondělí do 8:00 hod, v ostatní dny do 7:30 hodin

– v MŠ je absence dítěte nutné nahlásit do 8:15 hodin

Platba za stravné a školné

– od 1.1.2021 se přešlo na bezhotovostní styk placení stravného a školného

– platby bankou probíhají nejpozději do 10. dne v měsíci

– školné činí 350 Kč za měsíc

– stravné činí 46 Kč za den (dopolední svačina 11 Kč, oběd 24 Kč, odpolední svačina 11 Kč)

Předávání dětí do MŠ

– učitelkám v MŠ nejpozději do 8:15 hodin

Odvádění dětí z MŠ

– je možné v poledne  od 12:15 do 12:30  hodin, odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin

– děti jsou předávány pouze osobám uvedeným v evidenčním listu dítět

Budova MŠ je otevřena:

–  od 6:15 do 16:30 hodin

Co dítě potřebuje pro pobyt v MŠ:

– přezůvky (ne pantofle),

– náhradní oblečení,

– šusťákové kalhoty, popř.  jiné vhodné na pobyt venku

– 2x velké balení papírových kapesníků

– malý hrníček

Prosíme oblečení, zvláště u nejmenších dětí, vhodně označit!