Odhlašování dětí

– v jídelně v pondělí do 8:00 hod, v ostatní dny do 7:30 hodin

– ve školce je absence dítěte nutné nahlásit do 8:30 hodin

Platba za stravné a školné

– platí se tři poslední dny starého měsíce a tři první dny nového měsíce (6 pracovních dnů)

– platba osobně na pokladně  od  7:00  do 11:15 hodin. Dodržujte prosím tuto dobu!

– platba na účet zálohově , vždy ke 4. dni v daném měsíci

- od ledna 2015 se školné stahuje inkasním příkazem

Předávání dětí do MŠ

– přímo příslušné učitelce v MŠ nejpozději do 8:30 hodin

Odvádění dětí z MŠ

– je možné v poledne  od 12:15 do 12:30  hodin, odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin

– děti jsou předávány pouze osobám uvedeným v evidenčním listu dítěte

Budova MŠ je otevřena:

–  od 6:00 do  8:30 hodin,

– od 12:15 do 12:45 hodin,

– od 14:30 do 16:30 hodin

Co dítě potřebuje pro pobyt v MŠ:

– přezůvky (ne pantofle),

– náhradní oblečení,

– šusťákové kalhoty, popř.  jiné vhodné na pobyt venku

– 2x velké balení papírových kapesníků

– malý hrníček

Prosíme oblečení, zvláště u nejmenších dětí, vhodně označit!